Corona toeslag

De afgelopen maanden hebben de mondzorgkoepels ANT, KNMT, NVM en ONT (samen de Mondzorgalliantie) zich hard gemaakt voor een tijdelijke toeslag voor de meerkosten die praktijken ondervinden ten gevolgen van de corona-uitbraak. Hiervoor is intensief overleg gevoerd met de NZa en de zorgverzekeraars.

Woensdag 29 juli j.l. heeft de NZa bekend gemaakt dat mondzorgverleners een toeslag van
€ 4,26 per patiënt in rekening mogen brengen als tegemoetkoming voor extra kosten door de corona-uitbraak.

U kunt bij ons veilig terecht voor uw mondzorgbehandeling. Voor de extra maatregelen die wij nemen in verband met het SARS-CoV-2 virus declareren wij van 1 augustus tot 1 november 2020 de code C88.

Bedankt voor uw begrip.
Team mondzorgpraktijk Zuilen

Delen op: