Parodontologie

Parodontitis is een gevorderde bacteriële tandvleesontsteking. Ten gevolge van deze tandvleesontsteking wordt er kaakbot afgebroken. Hierdoor ontstaat er ruimte tussen de tanden en het tandvlees. Deze ruimten noemen we pockets. Door de aanwezigheid van pockets is verbetering van de mondhygiëne alleen niet meer voldoende om de ontsteking te genezen.

De pockets zijn, afhankelijk van de diepte, niet door enkel een goede mondhygiëne plakvrij te houden. Regelmatige professionele behandeling is daardoor noodzakelijk. Verdwenen kaakbot wordt niet meer opnieuw aangemaakt. De schade die parodontitis aan het parodontium aanricht is derhalve definitief. Behandeling is noodzakelijk om het gebit te kunnen behouden. Door middel van regelmatige behandeling is het de bedoeling dat pockets in diepte reduceren, zodat de mond door middel van een goede mondhygiëne stabiel kan worden gehouden. Daar kaakbot verloren gaat en niet opnieuw wordt aangemaakt is terugtrekkend tandvlees een logisch gevolg van parodontitis en behandeling daarvan.

Bij behandeling van parodontitis volgen wij een protocol dat is opgesteld door de Nederlandse
Vereniging voor Parodontologie:

Diagnostiek via pocketstatus metingen

Bespreking ernst situatie en behandelmogelijkheden

Intensieve professionele gebitsreiniging

Uitgebreide instructie mondhygiëne

Herbeoordeling

Nazorg

Wanneer blijkt dat de parodontale situatie na behandeling niet of te weinig verbeterd, kan er het volgende worden overwogen:

Kweken van ontstekingsbacteriën

Verwijzing naar parodontologiepraktijk