Klachten

Wat te doen als u niet tevreden bent?

Het kan voorkomen dat u vindt dat de mondhygiënist of de tandarts u verkeerd of onzorgvuldig heeft geïnformeerd of behandeld. Het is belangrijk dat u iets met die onvrede doet.

Praat met uw behandelaar

Vraag om een verhelderend gesprek met uw behandelend mondhygiënist, tandarts of met praktijk eigenaar Yessica Wagenaar. U kunt aangeven wat u onduidelijk vindt en de behandelaar kan uitleggen waarom er iets op een bepaalde manier is gedaan. Meestal lost dit al veel op. Bovendien is het voor de behandelaar belangrijk te weten, dat u een probleem heeft. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

NVM Klachtenregeling

Onze mondhygiënisten zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de NVM.
Met ingang van 1 januari 2020 wordt de NVM klachtenregeling uitgevoerd door de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De SKGE verzorgt ook de klachtenregeling voor alle huisartsen en is de Geschilleninstantie voor de openbaar apothekers.

Komt u er samen niet uit en bent u na het gesprek met uw mondhygiënist nog ontevreden, dan kunt u gebruik maken van de NVM klachtenregeling.
De klachtenregeling is kosteloos voor patiënten.
U kunt uw klacht melden bij de klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke bemiddelaar en hoeft geen verantwoording af te leggen aan de mondhygiënist. U dient uw klacht schriftelijk in te dienen bij SKGE. Na ontvangst van uw klacht neemt de klachtenfunctionaris binnen één week telefonisch
contact met u op.

Voor meer informatie download de folder `klachtenregeling`van de NVM

Geschilleninstantie Mondzorg of een gerechtelijke procedure starten

Als bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet heeft geleid tot een gewenste oplossing, dan kunt u uw klacht indienen bij Geschilleninstantie Mondzorg.
Samen met KNMT, ONT en ANT heeft NVM-mondhygiënisten de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg opgericht; een onafhankelijke geschilleninstantie die voor de aangesloten mondhygiënisten geschillen gaat beslechten zoals de nieuwe wet Wkkgz bedoelt.

Op de site van het SKGE vindt u meer informatie over het indienen van een klacht.

 

Onze tandartsen zijn aangesloten bij de klachtenregeling van de KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde

Meer informatie over de `klachtenregeling`van het KNMT vindt u op de site van het KNMT

U kunt klachten en/of verbetersuggesties ook melden aan de balie of in het klanttevredenheidsonderzoek