De mondzorg heeft sinds 2013 te maken met door de NZA vastgestelde tarieven. De kosten voor een behandeling zijn hiermee in principe voor elke zorgverlener in de mondzorg gelijk.

Behandelingen van kinderen tot 18 jaar worden door de zorgverzekeraar volledig vergoed vanuit de basisverzekering.
Behandelingen van volwassenen vanaf 18 jaar worden vergoed vanuit de aanvullende tandarts verzekering. Dit geldt zowel voor preventieve als voor parodontale behandelingen. Afhankelijk van de mondgezondheid worden behandelingen vanuit de preventie of volgens het parodontologie-protocol gedeclareerd. Tijdens de eerste afspraak zal er een passend behandelplan met u worden besproken.

Meer informatie kunt u vinden op de website: vergelijk mondzorg

Vragen over een rekening:

Indien u een vraag heeft over een rekening verzoeken wij u om dit aan ons door te geven. Dit kan ook per e-mail. Indien u een vraag heeft over de betaling of als u door omstandigheden een betalingsregeling wilt treffen dan verzoeken wij u om tijdig contact op te nemen met mijnandersnota.nl

CodeOmschrijvingTarief
A15Oppervlakte verdoving€ 6,99
A10Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving€ 13,45
CodeOmschrijvingTarief
C11Periodieke controle€ 21,78
C13Probleemgericht consult 21,78
C22Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen 21,78
C28Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan€103,16
C29Studiemodellen t.b.v. behandelplan€ 28,66
C80Mondzorg aan huis€ 17,19
C86Avondbehandeling€ 21,78
C90Afwezig zonder bericht/te laat bericht€ 30-90
CodeOmschrijvingTarief
E01Wortelkanaalbehandeling consult€ 21,78
E02Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult 40,12
E03Consult na tandheelkundig ongeval 31,52
E60Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel€ 45,85
E04Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkeltitanium
instrumenten
€ 46,74
E13Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal€ 103,16
E14Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen€ 149,01
E16Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen€ 194,86
E17Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer
kanalen
€ 240,71
E85Elektronische lengtebepaling€ 14,33
E19Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare
desinfectans per element, per zitting
€ 17,19
E66Wortelkanaalbehandeling van melkelement€ 45,85
E51Verwijderen van kroon of brug€ 34,39
E52Moeilijke wortelkanaalopening€ 28,66
E53Verwijderen van wortelstift€ 40,12
E54Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal€ 28,66
E55Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal€ 28,66
E56Voortgezette behandeling met iatrogene schade€ 40,12
E57Behandeling van element met uitzonderlijke
anatomie
€ 28,66
E61Behandelen van open wortelpunt met
calciumhydroxide, eerste zitting
€ 80,24
E62Behandelen van open wortelpunt met
calciumhydroxide, elke volgende zitting
€ 51,58
E63Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide
Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch
materiaal
€ 42,98
E64Afsluiting van open wortelpunt€ 45,85
E77Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal€ 57,31
E78Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal€ 28,66
E90Inwendig bleken, eerste zitting€ 45,85
E95Inwendig bleken, elke volgende zitting€ 17,19
E97Uitwendig bleken per kaak€ 71,64
E40Directe pulpa-overkapping€ 28,66
E42Terugzetten van een verplaatst element na
tandheelkundig ongeval
€ 11,46
E43Vastzetten element d.m.v. een spalk na
tandheelkundig ongeval
€ 22,92
E44Verwijderen spalk€ 5,73
E45Aanbrengen rubberdam€ 11,46
CodeOmschrijvingTarief
G01Uitgebreid functie-onderzoek (UFO)€ 134,46
G02Spieractiviteitsmeting en registratie 86,06
G03Gedocumenteerde verwijzing
kaakgewrichtsbehandeling
59,16
G61Instructie spieroefeningen€ 53,79
G62Occlusale spalk€ 145,22
G63Repositiespalk€ 215,14
G64Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties€ 26,89
G65Indirect planmatig inslijpen€ 295,82
G66Biofeedbacktherapie€ 48,41
G67Behandeling triggerpoint€ 59,16
G33Aanbrengen front/hoektandgeleiding€ 53,79
G69Opbeetplaat€ 59,16
G10Niet-standaard beetregistratie€ 80,68
G11Scharnierasbepaling€ 80,68
G12Centrale relatiebepaling€ 75,30
G13Protrale/laterale bepalingen€ 53,79
G14Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en
registratie
€ 484,07
G15Toeslag voor het behouden van beethoogte€ 26,89
G16Therapeutische positiebepaling€ 26,89
G20Beetregistratie intra-oraal€ 53,79
G71Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)€ 268,93
G72Controlebezoek MRA€ 26,89
G73Reparatie MRA met afdruk€ 43,03
CodeOmschrijvingTarief
H11Trekken tand of kies€ 40,34
H16Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en
hetzelfde kwadrant
30,12
H21Kosten hechtmateriaal 5,72
H26Hechten weke delen€ 59,16
H50Terugzetten/terugplaatsen tand of kies, eerste
element, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 53,79
H55Terugzetten/terugplaatsen tand of kies,
buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling
€ 16,14
H90Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van
chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B
€ 53,79
H35Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale
opklap
€ 64,54
H40Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak€ 48,41
H41Verwijderen van het lipbandje of tongriempje€ 32,27
H42Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder
afsluiting
€ 64,54
H43Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of
retrograde afsluiting
€ 86,06
H44Primaire antrumsluiting€ 59,16
H59Behandeling kaakbreuk, per kaak€ 75,30
H60Marsupialisatie€ 75,30
H65Primaire sluiting€ 145,22
H70Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie
e.d., enkelzijdig per kaak
€ 75,30
H75Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie
e.d., dubbelzijdig per kaak
€ 145,22
H80Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische
botcorrecties, enkelzijdig per kaak
€ 102,19
H85Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische
botcorrecties, dubbelzijdig per kaak
€ 172,11
CodeOmschrijvingTarief
M01Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten€ 12,06
M02Consult voor evaluatie van preventie, per 5 minuten12,06
M03Gebitsreiniging, per 5 minuten12,06
M05Beslijpen en/of behandelen melkelement€ 24,20
M10Fluoridebehandeling, methode I€ 26,89
M20Fluoridebehandeling, methode II€ 21,51
M32Eenvoudig bacteriologisch onderzoek€ 16,14
M61Mondbeschermer€ 24,20
CodeOmschrijvingTarief
P60Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het
bestaande kunstgebit
€ 32,27
P65Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit 26,89
P17Toeslag voor beetregistratie met specifieke
apparatuur
53,79
P10Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4
elementen
€ 80,68
P15Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13
elementen
€ 161,36
P16Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij
gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars
€ 59,16
P18Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk
kunstgebit van kunsthars
€ 16,14
P34Frame kunstgebit, 1-4 elementen€ 220,52
P35Frame kunstgebit, 5-13 elementen€ 301,20
P31Wortelkap met stift€ 134,46
P32Toeslag voor maken precisiekoppeling per
koppeling c.q. staafhuls
€ 80,68
P33Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met
precisiekoppeling
€ 53,79
P40Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief
verhoogd met per immediaat te vervangen element
€ 13,45
P45Noodkunstgebit€ 107,57
P21Volledig kunstgebit bovenkaak€ 161,36
P25Volledig kunstgebit onderkaak€ 215,14
P30Volledig kunstgebit boven- en onderkaak€ 349,61
P36Individuele afdruk zonder randopbouw€ 26,89
P14Individuele afdruk met randopbouw€ 59,16
P37Frontopstelling in aparte zitting€ 32,27
P27Reoccluderen€ 53,79
P28Naregistratie en remounten€ 53,79
P38Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met
behulp van specifieke apparatuur
€ 59,16
P39Toeslag voor bepaling neutrale zone€ 80,68
P41Toeslag voor relinen van alginaatafdruk€ 26,89
P42Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling€ 26,89
P43Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen€ 32,27
P29Toeslag te berekenen voor elk element bij een
overkappingskunstgebit
€ 43,03
P06Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak€ 37,65
P01Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder
randopbouw, per kaak
€ 37,65
P02Opvullen volledig kunstgebit, indirect met
randopbouw, per kaak
€ 80,68
P03Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder
randopbouw, per kaak
€ 53,79
P04Opvullen volledig kunstgebit, direct met
randopbouw, per kaak
€ 80,68
P70Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke
pijlers zonder staafdemontage, per kaak
€ 150,60
P07Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per
kaak
€ 16,14
P08Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak€ 43,03
P56Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of
framekunstgebit, per kaak
€ 37,65
P51Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
indirect zonder randopbouw, per kaak
€ 37,65
P52Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
indirect met randopbouw, per kaak
€ 80,68
P53Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
direct zonder randopbouw, per kaak
€ 53,79
P53Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor
wortelkanaalbehandeling
€ 53,79
P54Opvullen gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
direct met randopbouw, per kaak
€ 80,68
P57Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
zonder afdruk, per kaak
€ 16,14
P58Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/framekunstgebit,
met afdruk, per kaak
€ 43,03
P78Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en)
tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak
€ 43,03
P79Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of
anker inclusief afdruk, per kaak
€ 43,03
CodeOmschrijvingTarief
R08Eenvlaks composiet inlay€ 64,54
R09Tweevlaks composiet inlay 123,71
R10Drievlaks composiet inlay 161,36
R11Eenvlaksinlay€ 96,81
R12Tweevlaksinlay€ 150,60
R13Drievlaksinlay€ 215,14
R14Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van
indirecte restauraties
€ 26,89
R24Kroon€ 236,66
R28Endokroon, indirect vervaardigd€ 64,54
R29Confectiekroon€ 48,41
R31Opbouw plastisch materiaals€ 53,79
R32Gegoten opbouw, indirecte methode€ 53,79
R33Gegoten opbouw, directe methode€ 107,57
R40Eerste brugtussendeel€ 161,36
R45Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel€ 80,68
R46Brugverankering, per anker€ 53,79
R49Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen€ 134,46
R50Metalen fixatiekap met afdruk€ 26,89
R55Gipsslot met extra afdruk€ 26,89
R60Plakbrug zonder preparatie€ 107,57
R61Plakbrug met preparatie€ 161,36
R65Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde
tussendeel
€ 37,65
R66Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het
aantal van twee
€ 21,51
R70Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker€ 59,16
R71Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie
metalen/porseleinen kroon in de mond
€ 59,16
R72Vernieuwen schildje van plastisch materiaal€ 32,27
R73Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje€ 21,51
R74Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties€ 21,51
R75Opnieuw vastzetten plakbrug€ 53,79
R76Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon€ 26,89
R77Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk
per (pijler)element
€ 26,89
R78Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie€ 64,54
R79Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie€ 107,57
R80Temporaire, eerste voorziening€ 26,89
R85Temporaire, volgende voorziening€ 10,76
R90Gedeeltelijk voltooid werkNaar gelang
het stadium
waarin de
tandheelkundige
werkzaamheden
verkeren.
CodeOmschrijvingTarief
T11Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus€ 142,53
T12Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus€ 155,98
T22Grondig reinigen wortel door een mondhygiënist, per element€ 21,51
T31Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 83,37
T32Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling€ 96,81
T33Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling€ 43,03
T41Beperkt consult parodontale nazorg€ 58,02
T42Consult parodontale nazorg€ 83,99
T43Uitgebreid consult parodontale nazorg€ 111,62
T44Complex consult parodontale nazorg€ 148,64
T60Evaluatie-onderzoek met pocketstatus€ 142,53
T93Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling€ 37,65
T94Behandeling tandvleesabces€ 72,61
CodeOmschrijvingTarief
V71Eénvlaksvulling amalgaam€22,59
V72Tweevlaksvulling amalgaam€36,04
V73Drievlaksvulling amalgaam€46,79
V74Meervlaksvulling amalgaam€65,62
V81Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/
compomeer
€33,35
V82Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/
compomeer
€46,79
V83Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/
compomeer
€57,55
V84Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/
compomeer
€76,38
V91Eénvlaksvulling composiet€43,03
V92Tweevlaksvulling composiet€56,48
V93Drievlaksvulling composiet€67,23
V94Meervlaksvulling composiet€86,06
V15Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch
materiaal
€64,54
V30Fissuurlak, eerste element€24,20
V35Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting€13,45
V40Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van
oude vullingen, behandeling van gevoelige
tandhalzen en applicatie van medicament
€5,38
V50Droogleggen van elementen door middel van een
rubberen lapje
€10,76
V70Parapulpaire stift€10,76
V80Wortelkanaalstift€18,83
V85Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element€8,07
CodeOmschrijvingTarief
X10Kleine röntgenfoto€15,06
X21Kaakoverzichtsfoto€64,54
X22Kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de
tandeloze kaak
€64,54
X24Schedelfoto€29,04
X25Maken meerdimensionale kaakfoto€129,09
X26Beoordelen meerdimensionale kaakfoto€53,79