Mondzorg aan huis

Sommige mensen zijn tijdelijk of permanent niet in staat om naar de praktijk te komen. In dat geval bezoeken wij de mensen graag thuis. Er worden aan huis geen tandvleesbehandelingen verricht zoals dat in de praktijk wel gebeurt. De nadruk bij mondzorg aan huis is gericht op de mondverzorging en lastenverlichting zoals;

  • het ontlasten van pijn en/of ongemakken in de mond
  • begeleiding van de mondhygiëne
  • het geven van instructie en advies

Welke mensen hebben baat bij mondzorg aan huis:

mensen met dementie of Alzheimer die nog thuis wonen

mensen die het huis niet uit kunnen/durven

mensen die bedlegerig zijn

mensen die niet meer zelfstandig kunnen poetsen

Aan welke ongemakken kan men denken:

droge mond

kauw- en/of slikproblemen

mucositis (ontsteking van het mondslijmvlies)

schimmelinfectie

ontstoken tandvlees

slechte adem

Personen die niet in de gelegenheid zijn naar de praktijk te komen en daarbij diabetespatiënt zijn, of zijn bestraald in het hoofd-halsgebied zijn extra gebaat bij aandacht voor mondverzorging!

Mondzorg aan huis is bedoeld voor iedereen met of zonder eigen tanden, met of zonder prothese.

Mondzorg aan huis wordt vergoed door de zorgverzekeraar vanuit een aanvullende tandartsverzekering; zie hiervoor uw polisvoorwaarden.

Mondzorg aan huis wordt gedeclareerd met de codes: C80 en M01