Kwaliteit

ISO certificering

Een keurmerk voor kwaliteit is het ISO-certificaat. Dit certificaat stelt ons in staat u te tonen dat wij staan voor kwaliteit. Kwaliteit is echter meer dan voldoen aan de norm, daarom hebben wij ons ISO-certificaat behaald met “Certificatie in de zorg”. Wat Certificatie in de zorg betreft dienen normen om ons te helpen kwaliteit te organiseren en als leidraad voor toetsing te gebruiken.Kwaliteit in de zorg is van groot belang. Bij ons staat kwaliteit voorop.

 • Dat betekent dat u er bij ons op kunt vertrouwen dat u goed en veilig behandeld wordt.
 • Mondzorgpraktijk Zuilen streeft ernaar haar kwaliteit voor u zichtbaar te maken.
  Naarmate kwaliteit bij ons beter zichtbaar is zult u gemakkelijker kunnen kiezen voor de juiste zorg.
 • Alle processen die in onze praktijk plaatsvinden zeggen iets over onze kwaliteit.
 • Door de processen te beschrijven ontstaan inzichten die leiden tot verbetering.

 

 

Alle mondhygiënisten werkzaam bij Mondzorgpraktijk Zuilen werken aan kwaliteit

Mondhygiënisten die in het KRM staan ingeschreven, voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van de eigen beroepsgroep en beschikken over het wettelijk erkende HBO diploma ’mondhygiënist’.

Kwaliteitsregister

De Nederlandse Vereniging voor Mondhygiënisten streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau van het beroep mondhygiënist. Dat wil zeggen: een kwaliteitsniveau dat toetsbaar en aantoonbaar is volgens de strenge maatstaven van de eigen professie. Daarom heeft de NVM in september 2008 het KwaliteitsRegister Mondhygiënisten (KRM) opgericht. Het KRM is daarmee een keurmerk voor professionele mondzorg.

Ook voor tandartsen is er de KwaliteitsRegistratie Tandartsen.Tandartsen met een KRT-registratie zijn bevoegd én bekwaam. Zij voldoen aan een aantal registratienormen. Registratie is vrijwillig.

 • De tandarts is gediplomeerd en heeft een geldige BIG-registratie.
 • De tandarts volgt bij- en nascholing om zijn vak bij te houden.
 • De tandarts werkt volgens praktijkrichtlijnen.
 • De tandarts stelt zich open en toetsbaar op voor collega’s en patiënten.
 • De tandarts spreekt Nederlands.

Het gehele team van mondzorgpraktijk Zuilen werkt hard aan ons eigen, specifiek en duurzaam kwaliteitssysteem.