Stappenplan tandvleesbehandeling

Intake

Een eerste afspraak zal altijd bestaan uit een intakegesprek. Tijdens dit gesprek zullen we uw zorgvraag en uw medische gegevens bespreken die van invloed kunnen zijn op de behandeling. De gebitssituatie en de conditie van het tandvlees worden onderzocht en vervolgens worden de behandelmogelijkheden en de daarbij horende kosten met u besproken. Tenslotte worden er afspraken gepland waarin kan worden begonnen met de initiële fase.

De initiële fase

Tijdens de initiële fase wordt het hele gebit intensief professioneel gereinigd. De initiële fase kan bestaan uit 1 tot 6 behandelingen, afhankelijk van de gebitssituatie en de conditie van het tandvlees. Voor elk gereinigd gedeelte van het gebit krijgt u uitgebreide  instructies mondhygiëne. Tot de initiële fase behoort ook nog de controle afspraak na 6 weken.

Evaluatie

Tijdens de herbeoordeling wordt de conditie van het tandvlees opnieuw onderzocht. Op deze manier is het verloop van de behandeling te controleren en aan te passen of bij te sturen.

Nazorg

Nazorg is onlosmakelijk verbonden met een kwalitatief hoogstaande mondzorg. Nazorgbehandelingen vormen controles en zijn tevens een moment om de patiënt te attenderen op het belang van preventie. Controle en nazorg kunnen nieuwe uitgebreide behandelingen doen voorkomen. Afhankelijk van de situatie vindt de nazorg 1, 2, 3 of 4 maal per jaar plaats

herbeoordeling

Tijdens de evaluatie wordt de conditie van het tandvlees opnieuw onderzocht en beoordeeld. Een evaluatie vindt plaats een jaar na de herbeoordeling en vervolgens elk jaar. Op deze manier is het verloop van de behandeling en de conditie van het parodontium te controleren. Indien nodig kan het behandelplan worden aangepast of bijgestuurd