Gegevens veranderd

Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw telefoonnummer of emailadres?
Of heeft u een nieuwe tandarts?
Breng ons hiervan spoedig via onze site, telefoon of mail op de hoogte.

Afspraak annuleren

Kunt u uw geplande afspraak niet nakomen?

Dan willen wij u verzoeken om de verhindering zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur van te voren aan ons kenbaar te maken zodat wij nog in de gelegenheid zijn om een andere patiënt op de voor u gereserveerde tijd in te plannen.

Wordt een afspraak binnen 24 uur geannuleerd dan zijn hier kosten aan verbonden.

Herinnering

Wij herinneren u een week en/of een dag van te voren aan uw afspraak door middel van mail en/of sms.
Wij nemen hiermee echter niet de verantwoordelijkheid voor het nakomen van een afspraak van u over. Ook niet als u onverhoopt geen herinnering van ons heeft ontvangen.

Betalingen

Onze facturen worden door een extern bedrijf voor ons verzorgd:
tot 31 december 2016 door: DFA-services.
na 1 januari 2017 door: ANDERS medical factoring

Zowel DFA als ANDERS declareert behandelingen in de meeste gevallen direct bij uw verzekeraar. U ontvangt via mail of per post een nota met uw eigen bijdrage.

Het is ook mogelijk uw behandeling direct met PIN bij ons te betalen.
U dient in dat geval uw factuur zelf bij uw zorgverzekeraar te declareren.