Gegevens veranderd

Bent u verhuisd? Heeft u een nieuw telefoonnummer of emailadres?
Breng ons hiervan spoedig op de hoogte.

Afspraak annuleren

Kunt u uw geplande afspraak niet nakomen?
Dan willen wij u verzoeken om de verhindering zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 24 uur van te voren aan ons kenbaar te maken zodat wij nog in de gelegenheid zijn om een andere patiënt op de voor u gereserveerde tijd in te plannen. Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd.

Herinnering

Wij herinneren u een week en/of een dag van te voren aan uw afspraak door middel van mail en/of sms.
Wij nemen hiermee echter niet de verantwoordelijkheid voor het nakomen van een afspraak van u over. Ook niet als u onverhoopt geen herinnering van ons heeft ontvangen.

Medicijngebruik

Wanneer u medicatie gebruikt kan dat uw behandeling beïnvloedden; zij kunnen beperkingen opleggen aan uw behandeling of aanleiding vormen tot het nemen van voorzorgsmaatregelen. Het is daarom belangrijk dat u bij ieder bezoek aan de praktijk eventuele veranderingen doorgeeft. Indien van toepassing ontvangen wij graag een medicijnlijst. Deze kunt u opvragen bij uw apotheek. Uw gegevens worden conform de wetgeving rondom privacy en persoonsregistratie behandeld en vallen onder het medisch beroepsgeheim.

Betalingen

Wanneer u een aanvullende tandartsverzekering heeft, dan wordt uw behandeling door ons bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De factuur met uw eigen bijdrage ontvangt u per mail (of eventueel per post.)

Wanneer u geen aanvullende tandartsverzekering heeft, krijgt u onze mondzorg niet vergoed en vragen wij u om na uw behandeling aan de balie met PIN te betalen.